Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

251

Tag: malwina marciniak

Sorting
102030 Posts per page

Dzieła Karola Szymanowskiego w interpretacjach Jerzego Godziszewskiego

Malwina Marciniak (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy) Konferencja Naukowa Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku  Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki  14 – 16 kwietnia 2021 r.    Bohaterem poniższego referatu jest Jerzy Godziszewski (1935-2016) – wybitny pianista, pedagog i doktor honoris causa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, laureat Konkursu […]

The Works of Karol Szymanowski as Interpreted by Jerzy Godziszewski

Malwina Marciniak (The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz) Scientific Conference Recorded Music. Sound Photographs of Polish Musical Culture  The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering Studio of Musical Culture and Folklore Studies 14 – 16 April 2021    The protagonist of this paper is […]


102030 Posts per page