Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

229

Tag: aleksandra kłaput-wiśniewska

Sorting
102030 Posts per page

Musicography, Graphic Score, Graphic Music in the Compositorial Oeuvre of Ewa Synowiec – Outline of Issues

Musicography, Graphic Score, Graphic Music in the Compositorial Oeuvre of Ewa Synowiec – Outline of Issues  Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz) Academic Conference: Written Music – Materials and Composers’ Legacies The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering Studio of Musical […]

Muzyczna grafia, grafika muzyczna, muzyka graficzna w spuściźnie kompozytorskiej Ewy Synowiec – zarys problematyki

Muzyczna grafia, grafika muzyczna, muzyka graficzna w spuściźnie kompozytorskiej Ewy Synowiec – zarys problematyki Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz) Konferencja Naukowa Muzyka zapisana – materiały i spuścizny kompozytorskie Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki 28 września – 02 października 2020     Czy grafika […]

Z bydgoskich tradycji muzycznych cz. 1

Bydgoszcz miastem muzyki – to określenie jest współcześnie często używane. Warto dostrzec, że ma ono swoje uzasadnienie nie tylko w odniesieniu do współczesnego życia muzycznego ale także wspaniałych lokalnych tradycji. Bez poprzedzających nas pokoleń twórców, wykonawców, animatorów i uczestników życia muzycznego, to dzisiejsze hasło nie byłoby tak bogate w treści. Zatem może na początek kilka […]


102030 Posts per page