Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

Międzynarodowa Konferencja „Dzieło muzyczne wobec tradycji kulturowych” [PL/ENG]

24.11.2020 | 10:00 - 25.11.2020 | 17:00
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników

Gdzie?

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Szczegóły

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji /
The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz
The Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering
The Department of Theory of Music and Composition

Międzynarodowa Konferencja Dzieło muzyczne wobec tradycji kulturowych /
International Conference Musical Works and Cultural Traditions

24-25 listopada 2020 / 24-25th November 2020

Kierownictwo naukowe / Conference Committee Chair: prof. dr hab. Anna Nowak

Sekretariat / Secretary: dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Streming: https://www.facebook.com/amuzbydgoszcz/

WTOREK 24 listopada 2020 roku / TUESDAY November 24th, 2020

10.00
Otwarcie Konferencji – Rektor / Rector’s Opening Address

Oblicza tradycji / Faces of Tradition
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Elżbieta Szczurko

10.10
Elżbieta Nowicka – Muzyka w prozie Sandora Maraiego jako medium refleksji nad światem / Music in the Prose of Sandor Marai as a Medium of Reflection on the World

10.40
Anna Nowak – Recepcja muzycznych idiolektów w twórczości kompozytorskiej. Rekonesans / The Reception of Musical Idiolects in Compositions. Reconnaissance

11.00-11.30 przerwa / break

Dwudziestowieczna moderna / 20th-Century Moderne
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Anna Nowak

11.30
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska – „Lignum vitae” – Zygmunt Mycielski czyta Księgę Rodzaju / “Lignum vitae” – Zygmunt Mycielski reads the Book of Genesis

11.50
Blake Parham – Roman Palester – mistrz neoklasycznej dodekafonii. Jak współczesny kompozytor połączył dodekafonię z estetyką klasyczną / Roman Palester, the Master of Neoclassical Dodecaphony. How a Modern Composer Combined Dodecaphony and Classical Aesthetics

12.10
Olena Berehova – Balet nowoczesny w transformacjach czasoprzestrzennych: aspekt imagologiczny / Modern Ballet in the Transformations of Space and Time: the Imagological Aspect

12.30-13.00 przerwa / break

Muzyczne uniwersalia / Musical Universals
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

13.00
Luba Kijanowska, Lydia Melnyk – Refleksje barokowe w twórczości Mirosława Skoryka / Baroque Reflections in the Works of Myroslav Skoryk

13.20
Rima Povilioniene – Dekady poprzedzające odzyskanie niepodległości w muzyce litewskiej: Inicjatywy mikrotonalne i idee pokrewne / Pre-Independance Decades in Lithuanian Music: Microtonal Initiatives and Parallel Ideas

13.40
Aleksander Kozarenko – Uniwersalia muzycznego świata Borysa Latoszyńskiego / Universals in the Musical World of Borys Latoszyński

14.00-16.00 przerwa / break

Krąg Beethovenowski / Beethoven`s Circle
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Luba Kijanowska

16.00
Helmut Loos – Christian Gottlob Neefe i Beethoven. Początki mistrzowskiej narracji / Christian Gottlob Neefe and Beethoven. Beginnings of a Master Narrative

16.20
Agnieszka Draus – „Zaprawdę, to widmo / Niespokojności mię nabawia“. Beethoven wg Johna Adamsa / “Indeed, indeed, sirs. But this troubles me”. Beethoven according to John Adams

16.40
Magdalena Stochniol – Twórczość Andrzeja Krzanowskiego i jej związki z muzyką Beethovena /The Oeuvre of Andrzej Krzanowski and its Affinities with the Music of Beethoven

17.00
Agnieszka Nowok-Zych – Mieczysław Wajnberg: kontynuator Beethovenowskiej tradycji? /
Mieczysław Wajnberg: An Heir to the Beethovenian Tradition?

20.00
Koncert kompozytorski / Composers’ Concert

ŚRODA 25 listopada 2020 roku / WEDNESDAY November 25th, 2020

Bartok i Bałkany / Bartók and the Balkans
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

10.00
Michał Zieliński – Bela Bartók a liczba phi. Kilka uwag na marginesie teorii Ernö Lendvaia / Béla Bartók and the Number Φ. A few Remarks on Ernő Lendvai’s Theory

10.20
Andra Pătraș – Muzyczny folklor z Maramures ze zbiorów dwóch wybitnych osobowości: Tiberiu Brediceanu i Béli Bartóka / Musical Folklore from Maramureș Collected by Two prominent Personalities: Tiberiu Brediceanu and Béla Bartók

10.40
Ioana Baalbaki – Sándor Veress: Między tradycją a innowacją w „Quatre Danze Transilvane” / Sándor Veress: Between Tradition and Innovation in „Quatre Danze Transilvane”

11.00-11.30 przerwa / break

Regiony świata / Regions of the World
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Beata Bolesławska-Lewandowska

11.30
Julieta Gonzalez-Springer – Współistnienie trzech kultur w Nowej Hiszpanii i ich obecność w kompozycjach Gaspara Fernandeza w XVII wieku / The Coexistence of Three Cultures in New Spain and their Presence in the 17th Century Compositions of Gaspar Fernández

11.50
Manuel Dominguez Salas – Inspiracje kulturą meksykańsko-prekolumbijską w multi-operze „Murmullos del páramo” Julio Estrady /Mexican-Prehispanic Cultural Inspiration in the Creation of the Multi-Opera „Murmullos del páramo” by Julio Estrada

12.15-12.45 przerwa / break

Konteksty społeczne / Social Contexts
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Agnieszka Draus

12.45
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska – Z szacunku dla tradycji, w służbie popularyzacji – opracowania muzyki ludowej Pawła Billerta / Out of Respect for Tradition, in Service of Popularization – Paweł Billert’s Studies of Folk Music

13.10
Beata Bolesławska-Lewandowska – Odzwierciedlając traumę II wojny światowej: „symfonie wojenne” w muzyce polskiej końca lat czterdziestych XX wieku / Reflecting the Trauma of the WW2: ‘War Symphonies’ in Polish Music in the late 1940s

13.30
Patrick Becker-Naydenov – „Muzyka Botewa” na tle zmieniających się krajobrazów politycznych: strategie kompozytorskie (post-)heroizmu w Bułgarii połowy XX w. / ‘Botev Music’ in Changing Political Landscapes: Compositional Strategies of (Post-)Heroism in Mid-20th-Century Bulgaria

14.00-16.00 przerwa / break

Varia
PRZEWODNICZENIE / CHAIR: Michał Zieliński

16.00
Paweł Pura – Pierwiastek chopinowski i lisztowski w „Balladzie es-moll” op. 31 Józefa Wieniawskiego / Elements of Chopin and Liszt in Józef Wieniawski’s “Ballade in E-flat minor”, Op. 31

16.20
Agata Krawczyk – Treny Jana Kochanowskiego jako źródło inspiracji: o wybranych umuzycznieniach tekstu w twórczości kompozytorów polskich/ Jan Kochanowski’s Laments [Treny] as a Source of Inspiration: Selected Musical Settings of the Text in the Works of Polish Composers

16.40
Girėnas Povilionis – Użycie vox humana w barokowych organach piszczałkowych: Analiza i porównanie produkcji dźwięku / Cases of Vox Humana for Baroque Pipe Organ: Analysis and Comparison of Sound Production

17.00
Zakończenie konferencji — Kierownik naukowy konferencji
Conference Committee Chair’s closing speech
Anna Nowak


POBIERZ Afisz

Wstęp

Wstęp wolny

Badź na bieżąco, zapisz się do Newslettera!

 

Badź na bieżąco, zapisz się do Newslettera!

 

Subscribe Our Newsletter!

 

Abonnieren Sie den Newsletter!