Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

Muzyczne dziedzictwo

Obserwuje: Ty i 0 użytkowników
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników

WYDAWNICTWO AMFN POLECA

W roku 2021 – nakładem Wydawnictwa AMFN – ukazała się publikacja Muzyczne dziedzictwo. Konteksty kulturowe i artystyczne, będąca pokłosiem dwóch konferencji organizowanych przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki działającej na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, tj. Muzyka pogranicza oraz W cieniu swoich uczniów. Na tom składają się teksty prelegentów, w których przedstawione zostały różne postawy wobec dziedzictwa muzycznego.

Słowo wstępne

Oddajemy do rąk czytelników zbiór studiów opatrzonych wspólnym tytułem Muzyczne dziedzictwo. Na ten tom składają się teksty autorów uczestniczących w dwóch konferencjach organizowanych przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki działającej na Wydziale Kompozycji Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Te dwa projekty, zatytułowane Muzyka pogranicza oraz W cieniu swoich uczniów, zaowocowały różnorodnym spojrzeniem na zagadnienia związane ze specyfiką dziedzictwa muzycznego zarówno w rozumieniu geograficznym, kulturowym, jak i chronologicznym. Dotyczą one niezwykle istotnych zagadnień związanych z muzyką na styku twórczości artystycznej i użytkowej. W znacznej mierze odnoszą się do frapujących relacji mistrz-uczeń, ukazując postaci i idee istotne dla nauczania kompozycji. Tworzą barwną mozaikę wizerunków artystów i twórców o różnej recepcji i znaczeniu. Ukazują znaczenie idei, wielkiej sztuki, ale także codziennej aktywności twórczej, pedagogicznej i organizatorskiej obserwowanej z perspektywy jej roli w regionie, w Polsce i Europie. Tom wieńczy grupa tekstów dotycząca muzyki tradycyjnej, które kontynuują podjęte przed kilku laty badania kultury muzycznej Kujaw, prowadzone przez znakomitą badaczkę folkloru kujawskiego Wandę Szkulmowską. Od 2013 roku publikowaliśmy cyklicznie opracowywane przez Nią artykuły, od 2014 prezentowaliśmy dzieje nagranych i opisanych przez Nią kapel. Teksty o zespołach z Kruszwicy i Osięcin to niestety ostatnie, nad którymi do końca czuwała Pani Wanda. Zmarła 9 lipca 2021 roku, pozostawiając wiele zebranych materiałów, które są dla nas zobowiązaniem i motywacją do kontynuowania Jej dzieła. Mamy nadzieję, że to wszystko, co tworzy prezentowany w tym tomie wielowątkowy obraz muzycznego dziedzictwa w kontekście zjawisk kulturowych i artystycznych, okaże się nie tylko warte poznania i utrwalenia, ale także stanie się inspiracją do podjęcia dalszych, twórczych działań. 

 

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

 

 

Spis treści

Tomasz Krzemiński, Muzyka i konflikt narodowościowy na Kujawach w końcu XIX wieku 

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Muzyka sakralna Bruno Steina cecylianizm w twórczości śląskiego kompozytora tworzącego w Bydgoszczy 

Gizela Chmielewska, Ludwik Regamey z Kijowa akompaniator „skończenie doskonały” 

Iwona Fokt, Klisze pamięci. Stefan Bolesław Poradowski 

Iwona Fokt, Muzyczny ślad. Kazimierz Lubomirski kompozytor zapomniany 

Alona Borshuliak, Pedagogical Activity of Tadeush Ganitsky 

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Grosse Kompositionslehre Hugo Riemanna i jej recepcja w polskim nauczaniu kompozycji 

Elżbieta Szczurko, Zasługi Kazimierza Sikorskiego dla pedagogiki kompozycji i teorii muzyki 

Marcin Simela, Bolesław Szabelski współpraca śląskiej szkoły kompozytorów 

Mateusz Ziemlewski, Henryk Mikołaj Górecki twórczość rezonująca 

Ewa Rzanna-Szczepaniak, Florian Dąbrowski kompozytor i pedagog 

Małgorzata Królak-Radziejewska, Franciszek Woźniak twórca klasy kompozycji we wspomnieniach swoich studentów 

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Dźwiękogimnastyka… Aleksandry Brejzy poezja i muzyka dla najmłodszych 

Agnieszka Kostrzewa, Demonstracyjny Zespół Tańca Ludowego im. Oskara Kolbegra przy Muzeum Etnograficznym w Toruniu jako laboratorium badawcze Działu Tańca i Muzyki 

Wanda Szkulmowska, Kapele Kujawskie (część 7) Nadgoplański Zespół Folklorystyczny w Kruszwicy 

Wanda Szkulmowska, Kapele Kujawskie (część 8) Trzy zespoły ludowe w Osięcinach 

 

Muzyczne dziedzictwo. Konteksty kulturowe i artystyczne, red. Michał Zieliński, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2021.

Wydawnictwo Sagittaria|Akademia Muzyczna