Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

Chamber Piano Concerto Agaty Zubel – nowe idee koncertowania

29.12.2022 / Malwina Marciniak / OpenMusicReview
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników

Gatunki muzyczne, które już w czasach II awangardy nie stanowiły dla kompozytorów jedynie zbiorów utrwalonych tradycją reguł, inspirują współczesnych twórców do poszukiwania nowych form ekspresji artystycznej. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są liczne koncerty fortepianowe kompozytorów polskich powstałe na przełomie XX i XXI wieku.

W załączonym referacie przedstawiam założenia stylistyczne i estetyczne Chamber Piano Concerto Agaty Zubel z 2018 roku. Szereg nowatorskich rozwiązań zastosowanych w kompozycji dotyczy zarówno ujęcia dystynktywnych cech gatunkowych koncertu fortepianowego, jak i sposobu wykorzystania instrumentu solowego.

 

„Chamber Piano Concerto” Agaty Zubel – nowe idee koncertowania, w: Transgresje w muzyce, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2022, s. 259-272.

Tekst referatu wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Transgresje w muzyce, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, 23-25.11.2021.
Transgresje w muzyce