Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

User account

Teoretyk muzyki. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2016, dyplom z wyróżnieniem).
Podczas studiów wielokrotnie odznaczona stypendium Rektora dla najlepszych studentów, otrzymała też wyróżnienie Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Bydgoszczy za wyniki w nauce (2016).

Od 2016 roku zatrudniona w macierzystej uczelni, gdzie wykłada historię stylów muzycznych, historię teatru muzycznego, literaturę muzyki oraz analizę dzieła muzycznego. Do jej zainteresowań badawczych należy muzyka wokalno-instrumentalna polskich kompozytorów XX wieku.
Współpracuje z Pracownią Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw, m.in. tworząc internetowe Archiwum Muzyki Pomorza i Kujaw (od 2014) i internetową bazę danych Amatorskie Muzykowanie, Kujawskie Kapele Ludowe – artyści i ich twórczość (od 2019).

Działalność naukową i dydaktyczną łączy z pracą redakcyjną w uczelnianym wydawnictwie. Jest redaktorem publikacji: Maluga J., Lorent L., Sacrum i profanum w chóralno-perkusyjnej muzyce XXI wieku (2017); Kulturowe i edukacyjne konteksty muzyki religijnej, t. 2 (2018) oraz Polscy kompozytorzy muzyki chóralnej: Marek Jasiński, Józef Świder, Romuald Twardowski (2020). Wygłasza prelekcje do koncertów muzyki klasycznej, współprowadzi uroczystości akademickie.

Jest członkiem Rady Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury "Aulos" (od 2016).