Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

Konto użytkownika

Teoretyk muzyki. Absolwentka Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2016, dyplom z wyróżnieniem).
Podczas studiów wielokrotnie odznaczona stypendium Rektora dla najlepszych studentów, otrzymała też wyróżnienie Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Bydgoszczy za wyniki w nauce (2016).

Od 2016 roku zatrudniona w macierzystej uczelni, gdzie wykłada historię stylów muzycznych, historię teatru muzycznego, literaturę muzyki oraz analizę dzieła muzycznego. Do jej zainteresowań badawczych należy muzyka wokalno-instrumentalna polskich kompozytorów XX wieku.
Współpracuje z Pracownią Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw, m.in. tworząc internetowe Archiwum Muzyki Pomorza i Kujaw (od 2014) i internetową bazę danych Amatorskie Muzykowanie, Kujawskie Kapele Ludowe – artyści i ich twórczość (od 2019).

Działalność naukową i dydaktyczną łączy z pracą redakcyjną w uczelnianym wydawnictwie. Jest redaktorem publikacji: Maluga J., Lorent L., Sacrum i profanum w chóralno-perkusyjnej muzyce XXI wieku (2017); Kulturowe i edukacyjne konteksty muzyki religijnej, t. 2 (2018) oraz Polscy kompozytorzy muzyki chóralnej: Marek Jasiński, Józef Świder, Romuald Twardowski (2020). Wygłasza prelekcje do koncertów muzyki klasycznej, współprowadzi uroczystości akademickie.

Jest członkiem Rady Fundacji Wspierającej Rozwój Kultury "Aulos" (od 2016).

Badź na bieżąco, zapisz się do Newslettera!

 

Badź na bieżąco, zapisz się do Newslettera!

 

Subscribe Our Newsletter!

 

Abonnieren Sie den Newsletter!