Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

Webinarium Improwizacji Organowej

Followed by: You & 0 users
Followed by: You & 0 users

Webinarium Improwizacji Organowej

O roli polifonii, harmonii oraz techniki gry w improwizacji organowej

Dr hab. Tomasz Orlow (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy) Webinarium Improwizacji Organowej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Specjalność Improwizacja Organowa
Maj 2022

W roku akademickim 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego została otwarta nowa specjalność – Improwizacja Organowa. Uczyniło to bydgoską Uczelnię jedyną w Polsce, która oferuje studentom możliwość kształcenia się na tym kierunku. Prowadzącym główny przedmiot w jej ramach jest dr hab. Tomasz Orlow – wybitny specjalista w tej dziedzinie. W maju 2022 roku poprowadził on webinarium poświęcone trzem obszarom tematycznym związanym ze sztuką improwizacji: polifonii, harmonii oraz technice gry. Wbrew powszechnej wciąż opinii, iż improwizacja jest umiejętnością wrodzoną lub w pewien sposób nieuchwytną, Tomasz Orlow “oswaja ją” w świadomości słuchaczy, opowiadając o tym na czym ona polega, oraz jakie pomniejsze, możliwe do opanowania umiejętności składają się na tę efektowną sztukę.

 

Obejrzyj materiały

Część 2

Część 3