Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej

14.04.2021 | 10:00 - 16.04.2021 | 15:00
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników

Gdzie?

Konferencja naukowa online

Szczegóły

W dniach 14-16 kwietnia odbędzie się Konferencja Naukowa „Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej” organizowana przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obrady toczyć się będą za pośrednictwem platformy ClickMeeting, ale można je także śledzić w czasie rzeczywistym na portalu społecznościowym Facebook (profil Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Kolejne dni obrad poświęcone będą: fotografiom dźwiękowym kultury tradycyjnej, kultury wysokiej oraz zasobom archiwów fonograficznych. Usłyszymy referaty dotyczące:
– zbiorów audiowizualnych, miejsc i sposobów ich zdeponowania oraz udostępniania,
– kwestii technicznych związanych z realizacją „fotografii dźwiękowych”:
a) utrwalania nagrań oraz
b) przywracania do obiegu kulturowego materiałów archiwalnych.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli teoretycy muzyki, muzykolodzy, etnomuzykolodzy, historycy, archiwiści, reżyserzy dźwięku, pomysłodawcy i realizatorzy audycji radiowych i telewizyjnych dokumentujących różne przejawy muzykowania w Polsce.
Zagoszczą na naszej konferencji przedstawiciele:
– Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
– Instytutu Muzyki i Tańca,
– Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy,
– Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania,
– Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia,
– Polskiego Centrum Informacji Muzycznej,
– Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
– Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskeigo w Bydgoszczy oraz
– Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
Konferencji towarzyszyć będzie koncert online „Z dźwiękowej fotografii…”, prezentujący cymelia ze zbiorów fonoteki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskeigo oraz wywiady z Stefanem Kruczkowskim z Archiwum Polskiego Radia i prof. Marcinem Gmysem – Dyrektorem Radia Chopin.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

14.04.2021 – Fotografie dźwiękowe kultury tradycyjnej

 

10.00 – otwarcie Konferencji – JM Rektor prof. Elżbieta Wtorkowska

Joanna Szczepańska-Antosik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Specyfika nagrań dokumentalnych uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

Tomira Rogala, Joanna Szczepańska-Antosik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Badanie barwy głosów śpiewaczek ludowych w oparciu o nagrania archiwalne

Adam Mart (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Problematyka rekonstrukcji nagrań archiwalnych na przykładzie zapisów dźwiękowych z Polesia Zachodniego
Łukasz Smoluch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Poznańskie dokumentacje muzyki tradycyjnej

11.30 – dyskusja

12.00-12.30 – przerwa

12.30 – wystąpienia prelegentów

Wywiad z Stefanem Kruczkowskim (Archiwum Polskiego Radia)

Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Etnofon.pl jako „fotografia” dźwiękowa polskiej tradycyjnej kultury muzycznej

Zuzanna Konopka (studentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Audycje Anny Jachniny ze zbiorów archiwalnych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw jako źródło wiedzy o regionalnej kulturze tradycyjnej

Jędrzej Rochecki (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Interaktywne fotografie dźwiękowe historycznych fortepianów. Problematyka tworzenia instrumentów wirtualnych na przykładzie fortepianu J.F. Marty’ego z Kolekcji A. Szwalbego w Ostromecku

14.00 – dyskusja

19.00 – Koncert online „Z dźwiękowej fotografii…”

 

15.04.2021 Fotografie dźwiękowe kultury wysokiej

 

10.00 – wystąpienia prelegentów

Karolina Skalska (Instytut Muzyki i Tańca – Warszawa)
Kategoryzacja jako przykład reprezentacji nagrań muzycznych z początku XX wieku

Jolanta Guzy-Pasiak (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Przywracanie zapomnianych dzieł polskich kompozytorów emigracyjnych – od kwerendy bibliotecznej do nagrania muzycznego

Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Zygmunt Mycielski w nagraniach: dokumentacja, problemy i zadania

Izabela Zymer (Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC – Warszawa)
Nagrania koncertowe polskiej muzyki współczesnej w zbiorach Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

12.00 – dyskusja

12.30-13.00 – przerwa

13.00 – wystąpienia prelegentów

Wywiad z Marcinem Gmysem (Radio Chopin)

Paweł Nodzak (Fonoteka Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku)
Ukryte skarby, ich ochrona i przyszłość – kolekcja płyt szelakowych Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Ilona Lewandowska (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
„Magia czarnego krążka”. Kolekcje fonograficzne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Elżbieta Szczurko (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Ignacy Jan Paderewski i Karol Szymanowski w zbiorach fonograficznych Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.00 – dyskusja

 

16.04.2021 Zasoby archiwów fonograficznych

 

10.00 – wystąpienia prelegentów

Marek Rzepa (Polskie Radio Pomorza i Kujaw)
Muzyka utrwalona (i nieutrwalona) w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw

Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Zapomniane nagrania niezapomnianych muzyków z Archiwum Polskiego Radia w Bydgoszczy

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Lutosławski Bliżej – Lutosławski Bliżej – Rok Witolda Lutosławskiego w Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw

11.30 – dyskusja

12.00-12.30 – przerwa

12.30 – wystąpienia prelegentów

Ilona Ejsmont (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Fragmenty wspomnień. Zbiory archiwalne fonoteki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Malwina Marciniak (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Dzieła Karola Szymanowskiego w interpretacjach Jerzego Godziszewskiego

13.30 – zakończenie konferencji – Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Wstęp

Wstęp wolny