Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

Urszula Bartkiewicz – Nieznane polonezy kompozytorów polskich na klawesyn lub fortepian ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Followed by: You & 0 users
Followed by: You & 0 users

“[…] publikacja ma na celu popularyzowanie nieznanej klawiszowej muzyki polskiej. Ogranicza się jednak wyłącznie do formy poloneza i prezentuje tylko te utwory, które pochodzą ze zbioru muzykaliów ─ rękopisów i starodruków z przełomu XVIII/XIX wieku ─ znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu i nie występują w żadnej innej polskiej książnicy. Autorami polonezów są mało znani lub całkowicie zapomniani kompozytorzy polscy, którym przyszło żyć i tworzyć w trudnych czasach zaborów. Wydarzenia polityczne z tym związane spowodowały, że ślady aktywności polskich twórców w wielu wypadkach są dziś dla nas trudne, a czasem nawet niemożliwe do odkrycia. Ważne tropy dla poszukiwań i historycznych analiz zawdzięczamy niezwykłej pracy badawczej, którą rozpoczęto w toruńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej już we wczesnym okresie powojennym. Projekt dotyczył skatalogowania muzyki polonezowej kompozytorów polskich oraz obcych, a główną postacią tych działań był dr Stefan Burhardt, filozof, bibliotekarz i muzyk, kierownik Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki w latach
1945-1970”.