Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

Maestro Jerzy Maksymiuk – doktor honoris causa AMFN

Followed by: You & 0 users
Followed by: You & 0 users

WYDAWNICTWO AMFN POLECA

Honorowy tytuł doktora honoris causa nadawany jest przez uczelnie osobom będącym szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. We wrześniu 2021 roku Senat Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy podjął uchwałę, na mocy której tytuł ten nadano wybitnemu Artyście – Jerzemu Maksymiukowi. Publikacja wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2021 roku stanowi wyraz uznania dla życia i twórczości Maestro.

 

SŁOWO REKTORA

(wstęp do publikacji)

Wysoki Senacie, Wielce Szanowny Panie Profesorze, Panie i Panowie!

W imieniu Społeczności Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy mam zaszczyt serdecznie powitać wszystkich naszych Drogich Gości przybyłych na uroczystość wyjątkową dla naszej Akademii i dla naszego miasta. Szczególnie gorąco witam Honorowego Gościa, który nas tu zgromadził – Maestro Jerzego Maksymiuka.

Widzimy w Nim Człowieka, Dyrygenta, Kompozytora i Pianistę, Laureata wielu nagród i odznaczeń. Widzimy w Nim również Symbol skupiający wartości narodowe, europejskie i ogólnoludzkie. Dzisiejszy dzień jest świętem tych wszystkich, którzy wyznają, że polska kultura jest niepodzielna i niezależna od granic terytorialnych i politycznych. Dzieło Maestro Maksymiuka stanowi ponadczasową wartość, wzbogacającą kulturę w jej nieokrojonej postaci, a więc kulturę, która integruje naukę i muzykę.

W dniu 28 września 2021 roku Senat Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przyjął Uchwałę o przyznaniu Jerzemu Maksymiukowi tytułu doktora honoris causa. W tej formie, w roku 85. rocznicy urodzin, Społeczność Akademicka pragnie wyrazić największy szacunek i uznanie dla całokształtu Jego dokonań.

W życiu Jerzego Maksymiuka pojawia się wątek bydgoski. To właśnie w Bydgoszczy, w 1961 roku, zdobył On pierwszą nagrodę podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego. Związki z Bydgoszczą miały, oczywiście, swoją kontynuację w wielu pięknych wydarzeniach artystycznych. Przez lata mogliśmy podziwiać niezwykłą charyzmę Mistrza, Jego oryginalne, nierzadko nowatorskie, podejście do dzieła muzycznego, Jego niezwykłą spontaniczność, a jednocześnie umiejętność budowania, z prostotą, nieszablonowego przekazu. Jerzy Maksymiuk to Wizjoner, który w 1972 roku stworzył Polską Orkiestrę Kameralną, koncertującą pod Jego batutą na całym świecie. Wielu krytyków uznało ten zespół za jeden z najlepszych w skali świata.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa szczególne miejsce zajmuje laudacja promotora. Słowo laudacja pochodzi od łacińskiego laudare, co znaczy głosić, wyśpiewywać słowa pochwały. W średniowieczu słowo laud oznaczało także lutnię, przy której akompaniamencie wyśpiewywano hymny pochwalne, a jako czasownik oznaczało też świętowanie.

Szanowni Państwo! Oto dziś mamy wielkie święto Uczelni. Wybitny Artysta – Dyrygent, Kompozytor, Pianista – przyjmując godność doktora honoris causa, zostaje członkiem naszej Społeczności Akademickiej. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc wiązać nazwisko Maestro Jerzego Maksymiuka z naszą Alma Mater.

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Monika Biesaga [oprac. i red.], Maestro Jerzy Maksymiuk, doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2021.

Wydawnictwo Sagittaria | Akademia Muzyczna