Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

Jak słuchać, aby słyszeć?

Followed by: You & 0 users
Followed by: You & 0 users

WYDAWNICTWO AMFN POLECA

Jak słuchać, aby słyszeć? Takie pytanie zadaje sobie nie tylko niemal każdy adept sztuki muzycznej, lecz także nauczyciel kształcenia słuchu. Autorka publikacji – prof. dr hab. Danuta Dobrowolska-Marucha – przedstawia szereg wskazówek dotyczących poprawy jakości słyszenia. Podręcznik ujęty jest w dwa tomy. Pierwsze wydanie – z roku 2012 – zostało szybko wyczerpane. Z tego względu, nakładem Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, publikacja ukazała się ponownie w 2021 roku.  

Od wydawcy

Niniejsza publikacja, której drugie wydanie oddajemy do rąk Czytelnika, została przygotowana w ramach prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu[1] jako pierwsza pozycja planowanej nowej serii wydawniczej Materiały dla nauczycieli. Niestety, w roku 2016 Katedra została rozwiązana i tym samym Jak słuchać aby słyszeć pozostała jedyną pozycją zamierzonej serii.  

Pierwsze wydanie książki zostało bardzo szybko wyczerpane, a ogromne zainteresowanie publikacją i sygnały o potrzebie jej wznowienia skłoniły nas do przygotowania nowej edycji. Dokonano w niej niezbędnych uzupełnień i poprawiono dostrzeżone błędy.  

 Szkice z metodyki kształcenia słuchu Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, stanowią nowe opracowanie wykładów wygłoszonych przez Autorkę na sesjach i seminariach naukowych w Łodzi, Poznaniu i Warszawie w latach 2004–2008. Teksty czterech wystąpień, obecnie zmienione i poszerzone, były wcześniej opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, nie zamieszczono tam jednak nagrań przykładów muzycznych prezentowanych podczas wykładów i stanowiących ich integralną część. Z tego względu, kierując się sygnałami ze strony nauczycieli, udostępniamy obecnie pełną treść wykładów, wzbogaconych dodatkowo o nowe przykłady muzyczne, a także propozycje testów-sprawdzianów dotyczących różnych zagadnień kształcenia słuchu. 

Z uwagi na wygodę Czytelnika, całość publikacji została podzielona na dwie części. Do każdej z nich dołączono dwie płyty CD (cz. I – płyty A, B, cz. II – płyty C, D), na których zarejestrowano wszystkie prezentowane w tekście przykłady muzyczne. 

Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi dotyczące przedstawianej publikacji, które uwzględnimy przy przygotowaniu następnego wydania oraz innych pozycji o podobnym charakterze. 

 

Dobrowolska-Marucha Danuta, Jak słuchać aby słyszeć. Szkice z metodyki kształcenia słuchu, t. I, seria: Z prac międzyuczelnianej katedry kształcenia słuchu. Materiały dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Bydgoszcz-Warszawa 2012.

Dobrowolska-Marucha Danuta, Jak słuchać aby słyszeć. Szkice z metodyki kształcenia słuchu, t. II, seria: Z prac międzyuczelnianej katedry kształcenia słuchu. Materiały dla nauczycieli, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Bydgoszcz-Warszawa 2012.

Wydawnictwo Sagittaria|Akademia Muzyczna

Przypisy:

[1] Międzyuczelniana Katedra Kształcenia Słuchu, powołana w roku 1995 przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie UMFC) i kierowana do roku 2015 przez prof. dr hab. Danutę Dobrowolską-Maruchę, zrzeszała pedagogów kształcenia słuchu ze wszystkich akademii muzycznych w Polsce. Katedra prowadziła ożywioną działalność naukową, dydaktyczną i wydawniczą w latach 1995–2015 zorganizowała kilkadziesiąt sesji i konferencji naukowych, przygotowała 16 publikacji w serii Z prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu. Zainteresowanych działalnością Katedry i sylwetkami jej członków odsyłamy do publikacji Kształcenie słuchu. Historia – teoria – praktyka, UMFC, Warszawa 2015.