Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

PUBLISH, READ, DISCUSS.

Etnofon.pl jako cyfrowa „fotografia” polskiej, tradycyjnej kultury muzycznej

Followed by: You & 0 users
Followed by: You & 0 users

Dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk  Warszawa) 
Konferencja Naukowa Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku 
Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki 
14 – 16 kwietnia 2021 r.  

 

W załączonym materiale video Jacek Jackowski opisuje realizowany od 2014 roku projekt pt. Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie. Projekt ma na celu tworzenie, rozwój, a także utrzymanie centralnego cyfrowego repozytorium dokumentalnych nagrań fonograficznych oraz filmowych – źródeł dla badań naukowych, w których utrwalono polską pieśń ludową, muzykę tradycyjną i taniec ludowy. Prelegent opowiada również o wydawnictwach książkowych i płytowych zrealizowanych w ramach projektu oraz prezentuje stronę internetową etnofon.pl – centralne miejsce zawierające informacje dotyczące przedsięwzięcia, a także skatalogowane cyfrowe zbiory archiwalnych materiałów. 

 

Obejrzyj wykład