Kontrast
Typ
A A+ A++
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung
Abmeldung Abmeldung
Registrierung Registrierung

VERÖFFENTLICHEN, LESEN, DISKUTIEREN.

Benutzerkonto

dr Piotr Maksymowicz – literaturoznawca, teatrolog i muzykolog oraz klawesynista. W obrębie jego zainteresowań badawczych mieszczą się barokowa i oświeceniowa poezja i muzyka oraz przede wszystkim rodzące się w tej epoce, łączące muzykę i słowo formy sceniczne, z których wyłoniła
się opera. W książkowych wydawnictwach uniwersyteckich publikował teksty poświęcone tematom toposów melodycznych, literackich inspiracji w muzyce, wątków muzycznych w poezji, teatralizacji wykonania muzycznego oraz muzyczności spektaklu teatralnego; w periodykach literackich – prace krytyczne. Finalista konkursów klawesynowych Prix Annelie de Man oraz III Akademickiego Konkursu Klawesynowego. Laureat nagrody dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.