Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

O problemach archiwizacji muzyki najnowszej. Muzyka zapisana w Bibliotece-Fonotece Związku Kompozytorów Polskich – Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

Obserwuje: Ty i 0 użytkowników
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników

O problemach archiwizacji muzyki najnowszej. Muzyka zapisana w Bibliotece-Fonotece Związku Kompozytorów Polskich – Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC 

Izabela Zymer (Związek Kompozytorów Polskich, POLMIC, Warszawa)
Konferencja Naukowa Muzyka zapisana – materiały i spuścizny kompozytorskie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki
28 września – 02 października 2020  

 

Izabela Zymer podczas wystąpienia zwięźle przedstawia historię i istotę działalności Biblioteki Związku Kompozytorów Polskich, a następnie omawia archiwalia biblioteki-fonoteki, dzieląc je na pięć zasadniczych grup, tj.: dokumentacja twórczości kompozytorskiej, nagrania koncertowe, fotografie, dokumenty, niepublikowane partytury.  

W dalszej części wystąpienia Prelegentka pod rozwagę poddaje utratę unikalności oryginału, co wydaje się być skutkiem porzucenia tworzenia rękopisów i coraz powszechniejszego wykorzystywania programów do edycji nut. Ponadto przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród współczesnych kompozytorów, zatytułowanej Czy rękopis dzieła muzycznego w XXI wieku stanie się przeżytkiem? Dzięki zebranym danym odpowiada na wiele nurtujących pytań, m.in.: w jaki sposób kompozytorzy tworzą dziś swoje szkice, kiedy wyznacza się koniec procesu komponowania, jak obecnie zapisywana jest muzyka elektroniczna, improwizowana, performance.  

 

Obejrzyj wykład