Kontrast
Czcionka
A A+ A++
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja
Wylogowanie Wylogowanie
Rejestracja Rejestracja

Publikuj, czytaj, dyskutuj.

O problemach archiwizacji muzyki najnowszej. Muzyka zapisana w Bibliotece-Fonotece Związku Kompozytorów Polskich – Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC

Obserwuje: Ty i 0 użytkowników
Obserwuje: Ty i 0 użytkowników

O problemach archiwizacji muzyki najnowszej. Muzyka zapisana w Bibliotece-Fonotece Związku Kompozytorów Polskich – Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC 

Izabela Zymer (Związek Kompozytorów Polskich, POLMIC, Warszawa)
Konferencja Naukowa Muzyka zapisana – materiały i spuścizny kompozytorskie
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
Pracownia Kultury Muzycznej i Folklorystyki
28 września – 02 października 2020  

 

Izabela Zymer podczas wystąpienia zwięźle przedstawia historię i istotę działalności Biblioteki Związku Kompozytorów Polskich, a następnie omawia archiwalia biblioteki-fonoteki, dzieląc je na pięć zasadniczych grup, tj.: dokumentacja twórczości kompozytorskiej, nagrania koncertowe, fotografie, dokumenty, niepublikowane partytury.  

W dalszej części wystąpienia Prelegentka pod rozwagę poddaje utratę unikalności oryginału, co wydaje się być skutkiem porzucenia tworzenia rękopisów i coraz powszechniejszego wykorzystywania programów do edycji nut. Ponadto przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród współczesnych kompozytorów, zatytułowanej Czy rękopis dzieła muzycznego w XXI wieku stanie się przeżytkiem? Dzięki zebranym danym odpowiada na wiele nurtujących pytań, m.in.: w jaki sposób kompozytorzy tworzą dziś swoje szkice, kiedy wyznacza się koniec procesu komponowania, jak obecnie zapisywana jest muzyka elektroniczna, improwizowana, performance.  

 

Obejrzyj wykład 

Badź na bieżąco, zapisz się do Newslettera!

 

Badź na bieżąco, zapisz się do Newslettera!

 

Subscribe Our Newsletter!

 

Abonnieren Sie den Newsletter!