Contrast
Font
A A+ A++
Log out Log out
Register Register
Log out Log out
Register Register

Benoît Dratwicki | Singing and acting at the Paris Opera … [Early Music PLUS]

26.06.2020 | 17:00
Followed by: You & 0 users
Followed by: You & 0 users

Event location

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
YouTube / Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Details

Wykład w ramach trzydniowego webinarium Early Music PLUS – Practice and Performance poświęconego muzyce dawnej (i nie tylko), które odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2020.

Early Music PLUS – Practice and Performance
webinarium, 24-26 czerwca 2020 r.

Logo YouTube

/ Regionalna Inicjatywa Doskonałości

26 czerwca, g. 17.00
Benoît Dratwicki
Singing and acting at the Paris Opera from Louis XIV to the Revolution (1669-1791) according to the sources.
Wykład w języku angielskim

Podczas wykładu przeniesiemy się do Opery Paryskiej w XVII wieku, funkcjonującej wtedy pod nazwą Académie royale de musique od momentu jej założenia w 1669 roku pod rządami Ludwika XIV do Rewolucji Francuskiej, która przekształciła ja w nową instytucję. Śledząc źródła i dokumenty, zabytki muzyczne, rysunki i dokumentację urzędową spróbujemy zrozumieć jak zorganizowana była grupa śpiewaków i w jaki sposób śpiewano oraz odtwarzano role na scenie w czasach baroku.


Benoît Dratwicki – historyk i teoretyk muzyki specjalizujący się we XVIII-wiecznej operze francuskiej Benoît Dratwicki od 2006 roku jest dyrektorem artystycznym Centre de musique baroque de Versailles. Ta państwowa instytucja zajmuje się odkrywaniem muzyki francuskiego baroku i przywracaniem jej na francuską i międzynarodową scenę.

Benoît Dratwicki, który najpierw studiował wiolonczelę i fagot na Metz Conservatorie, a następnie muzykologię na Sorbonie w Paryżu, jest autorem kilku bardzo dobrze przyjętych monografii, takich jak pierwsza biografia dyrektora opery paryskiej Antoine’a Dauvergne i monografia dotycząca Françoisa Colin de Blamonta. Przygotował także współczesne edycje wielu barokowych utworów i przyczynił się do zrealizowania współczesnych premier, nagrań i wykonań utworów dramatycznych francuskiego baroku. Jest rozchwytywanym autorem bookletów dla prestiżowych wytwórni płytowych – m.in. do zbioru oper francuskich nagranych przez Concert Spirituel, płyt Orfeo Orchestry i Purchell Choir dla Glossy. Dla CMBV przygotował transkrypcje i współczesne wydania muzyki wokalnej (m.in. Lully’ego, Rameau i Glucka).

Od 2006 roku jest aktywnych dyrektorem artystycznym (2006-2009) i doradcą castingowym w Palazzetto Bru-Zane, Centrum Muzyki Francuskiego Romantyzmu w Wenecji. Jest regularnie zapraszany do uczestnictwa w kolokwiach, konferencjach i jury międzynarodowych konkursów. Od wielu lat poświęca się produkcji i wykonywaniu ważnych dzieł z historii muzyki i opery.


Organizatorzy: Regionalna Inicjatywa Doskonałości, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 007/RID/2018/19, kwota finansowania 9 545 313,20 zł.

Price

Free entrance